• English
  • כששוחחתי עם ממליצים לפני ההתקשרות

    כששוחחתי עם ממליצים לפני ההתקשרות עם הודי ביקשתי לשמוע מישהו שיאזן את שטף המחמאות ולא הצלחתי. כעת, ברור לי למה; סבלנות אין קץ, מקצועיות, שאיפה לייצר את המוצר הטוב והמתאים ביותר, רעיונות ועצות, זמינות ומהירות תגובה. אלה ועוד, הכל בתקשורת נעימה הם הודי.